To było intensywne i ważne 12 miesięcy. Oto podsumowanie w skrócie pierwszego roku funkcjonowania Centrum Nowoczesnych Technologii UO:
• wdrożenie systemu kadrowo-płacowego Rektorat 2.0
• kontynuacja wdrożenia Portalu Pracowniczego
• przejęcie zarządzania systemem EZD PUW i kontynuacja wdrożenia
• stworzenie autorskiego oprogramowania wspomagającego dydaktykę oraz administrację m.in.:
• rejestracja na szczepienia, ADManager, Portiernia, EZDCut, Migrator patentów, Autoresponder, i kilka innych mniejszych.
• Materia Medica Opoliensis, która jest jednym z większych przedsięwzięć programistycznych realizowanych obecnie na Naszej Uczelni.
• wdrożenie systemu EURECA
• wdrożenie systemu zarządzania zasobami – ITManager
• wdrożenie nowej aplikacji helpdesk – Oxari
• zakup oraz wdrożenie sklepu internetowego wydawnictwo.uni.opole.pl oraz sklepu internetowego rwwt.uni.opole.pl
• wdrożenie funkcjonalności przelewów dla Biura Rachuby Wynagrodzeń TARKUS SQL
• zaimplementowanie Rejestru umów jednostki sektora finansów publicznych
• zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Udzielamy się w projektach ogólnouczelnianych i międzyuczelnianych
• Uczelnia Bardzo! Dostępna
• Cyber Eva
• FORTHEM
• Udział w gremium Dyrekcji MUCI

Przeprowadziliśmy kilkanaście owocnych i przydatnych szkoleń dla użytkowników naszych systemów.