PRACOWNICY

Pracownik
zespół zarządzający systemem EZD PUW
zespół zarządzający systemem USOS
zespół zarządzający serwerami Linux
zespół zarządzający serwerami Windows
zespół ds. rozwoju oprogramowania
inż. Sławomir
Paszkiewicz
Stanowisko:
 • dyrektor
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Administracja systemami Uczelni (Linux/Windows)
 • Wdrażanie oraz rozwój systemu Kadrowo Płacowego Rektorat 2.0
 • Wdrażanie oraz rozwój systemu portal pracowniczy
 • Analiza potrzeb w zakresie rozwoju systemu informatycznego i komunikacyjnego Uczelni.
 • Opracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju i optymalizacji funkcjonujących w Uczelni systemów informatycznych i komunikacyjnych.
 • Analiza i opracowywanie rekomendacji w zakresie wdrażania nowych rozwiązań usprawniających przepływ informacji i komunikację w Uczelni.
 • Konsultowanie zakupu systemów informatycznych i komunikacyjnych dla Uczelni i udział w opracowaniu dokumentacji zakupowej w tym zakresie.
 • Nadzór nad wdrażaniem i integracją systemów informatycznych i komunikacyjnych
poniedziałek08:00-16:00
wtorek08:00-16:00
środa08:00-16:00
czwartek08:00-16:00
piątek08:00-16:00
mgr Ewelina
Zalas
Stanowisko:
 • zastępca dyrektora
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Wdrażanie i rozwój systemu USOS
 • Wdrażanie i rozwój systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów


poniedziałek08:00-16:00
wtorek08:00-16:00
środa08:00-16:00
czwartek08:00-16:00
piątek08:00-16:00
mgr Aleksandra
Nowak
Stanowisko:
 • specjalista informatyk
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej CNT
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie wdrażania i obsługi systemów ułatwiających jej funkcjonowanie.
 • Pełnienie funkcji operatora pierwszej linii wsparcia technicznego (helpdesk) dla użytkowników systemów uczelni, bezpośrednie rozwiązywanie podstawowych problemów.
 • Obsługa systemu zgłoszeń.
 • Pełnienie funkcji opiekuna technicznego Systemu Rezerwacji Sal (SRS) oraz systemu Planista.
 • Udział w opracowywaniu sprawozdań i raportów dotyczących działalności CNT.
 • Prowadzenie konsultacji z obsługi systemu USOS i innych systemów informatycznych z zakresu zarządzania uczelnią.
 • Prowadzenie szkoleń z obsługi systemu USOS i innych systemów informatycznych uczelni.
 • Tworzenie oraz aktualizowanie instrukcji dla systemów informatycznych UO.
 • Udział w organizacji konferencji, zebrań, narad i innych spotkań służbowych.
 • Reagowanie na incydenty informatyczne i bezzwłoczne zgłaszanie informacji o ich wystąpieniu bezpośredniemu przełożonemu.
 • Wykonywanie zadań wynikających z obowiązków Wnioskodawcy i Realizatora (w przypadku, gdy Wnioskodawca jest jednocześnie Realizatorem) w zakresie udzielania zamówień publicznych przypisanych CNT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.
poniedziałek08:00-16:00
wtorek08:00-16:00
środa08:00-16:00
czwartek08:00-16:00
piątek08:00-16:00
Adam
Buhl
Stanowisko:
 • administrator sieci komputerowej
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Administracja Systemami Informatycznymi Uczelni (Linux/Windows)
 • Integracja systemów informatycznych
 • Wdrażanie nowych rozwiązań
 • Wsparcie użytkowników w zakresie:
  • kont użytkowników
  • poczty elektronicznej
  • dysku uczelnianego - dyskUNI
  • utrzymania stron www
  • odzyskiwania danych z kopii zapasowych
  • doradztwo przed wdrożeniowe


poniedziałek08:00-16:00
wtorek08:00-16:00
piątek08:00-12:00
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Opieka nad mobilną aplikacją USOS
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
 • Administracja systemem USOS
 • Administracja usługą Active Directory
 • Administracja platformą Microsoft Teams
poniedziałek07:30-15:30
wtorek07:30-15:30
środa07:30-15:30
czwartek07:30-15:30
piątek07:30-15:30
mgr inż. Aleksander
Materek
Stanowisko:
 • samodzielny informatyk
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Integracja systemów informatycznych
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
 • Tworzenie oprogramowania wspomagającego działalność uczelni
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących systemów informatycznych
poniedziałek08:00-16:00
wtorek08:00-16:00
środa08:00-16:00
czwartek08:00-16:00
piątek08:00-16:00
Borys
Milewski-Belmadani
Stanowisko:
 • specjalista informatyk
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy

Wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania i serwisów Uniwersytetu Opolskiego.

Wszelkie zgłoszenia proszę kierować na adres: helpdesk@uni.opole.pl

poniedziałek08:00-16:00
wtorek08:00-16:00
środa08:00-16:00
czwartek08:00-16:00
piątek08:00-16:00
mgr Tomasz
Paradowski
Stanowisko:
 • specjalista informatyk
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
 • Administracja systemem USOS
 • Administracja systemem IRK
 • Redaktor BIP
 • Redaktor www UO
 • Wsparcie w zakresie:
  • Portal Pracowniczy
  • EZD
  • USOS
  • USOSadm
  • USOSweb
  • APD
  • IRK
poniedziałek07:00-15:00
wtorek07:00-15:00
środa07:00-15:00
czwartek07:00-15:00
piątek07:00-15:00
mgr Iwona
Plenik-Fliegner
Stanowisko:
 • specjalista
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej Centrum Nowoczesnych Technologii
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących systemów informatycznych
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni
poniedziałek08:00-15:00
wtorek08:00-15:00
środa08:00-15:00
czwartek08:00-15:00
piątek08:00-15:00
mgr inż. Arkadiusz
Różycki
Stanowisko:
 • administrator sieci komputerowej
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Administracja wybranymi bazami danych
 • Administracja serwerami należącymi do środowiska deweloperskiego
 • Tworzenie oprogramowania wspomagającego działalność uczelni
 • Wsparcie techniczne procesu rekrutacji kandydatów
 • Zarządzanie kontem uczelni w systemie ePUAP
 • Aktualizacja systemu USOS - formatki i baza Oracle
poniedziałek07:30-15:30
wtorek07:30-15:30
środa07:30-15:30
czwartek07:30-15:30
piątek07:30-15:30
mgr inż. Tomasz
Szwedziak
Stanowisko:
 • specjalista informatyk
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Zarządzanie serwerami Windows
 • Zarządzanie stacjami roboczymi i terminalami
 • Pomoc w obsłudze oprogramowania użytkowego UO
 • Obsługa systemów:
  • Tarkus SQL
  • Autodekrety
  • ITManager
  • Oxari
  • Portal sprawozdawczości GUS
  • Płatnik ZUS
  • Serwis PPK
  • Oprogramowanie socjalne
 • Administracja stron internetowych Kwestury i Wydawnictwa UO
poniedziałek07:30-15:30
wtorek07:30-15:30
środa07:30-15:30
czwartek07:30-15:30
piątek07:30-15:30
Adriana
Słabicka
Stanowisko:
 • administrator baz danych
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Administrowanie i zarządzanie bazami danych, w tym m.in. systemem EURECA (narzędziem do budżetowania, analiz i raportowania, wykorzystującym najlepsze komponenty platformy Microsoft Business Intelligence)
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w celu zapewnienia poprawnego działania usług informatycznych, w tym m.in. systemu EURECA
 • Wsparcie w utrzymaniu istniejących systemów informatycznych, w tym m.in. systemu EURECA
poniedziałek07:30-15:30
wtorek07:30-15:30
środa07:30-15:30
czwartek07:30-15:30
piątek07:30-15:30
mgr inż. Jarosław
Zimnal
Stanowisko:
 • administrator sieci komputerowej
work
Stanowisko
schedule
Godziny pracy
 • Zarządzanie serwerami Windows
 • Zarządzanie stacjami roboczymi i terminalami
 • Zarządzanie usługami Active Directory
 • Administracja systemem EZD
 • Pomoc w obsłudze oprogramowania użytkowego UO
poniedziałek07:30-15:30
wtorek07:30-15:30
środa07:30-15:30
czwartek07:30-15:30
piątek07:30-15:30