Portal Pracowniczy jest systemem informatycznym, który umożliwia pracownikom Uniwersytetu Opolskiego:

  • procesować elektronicznie wnioski urlopowe,
  • bieżący wgląd do swoich danych kadrowo-płacowych dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń, urlopów i nieobecności oraz kartoteki osobowej z systemu kadrowo-płacowego
  • edycję swojego profilu i wygenerowanie stopki mailowej.

Aplikacja jest zintegrowana z innymi systemami UO, logowanie odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Logowania CAS, pracownik jednym loginem może zalogować się do wielu systemów UO, poczty, USOSweb itp.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa Państwa danych należy dbać o hasło do swojego konta pracowniczego. Należy je chronić i nie udostępniać osobom trzecim.

Dostęp do Portalu Pracowniczego z ograniczonym dostępem do informacji możliwy jest również poza siecią UO. Preferowane przeglądarki do korzystania z systemu to Google Chrome i Mozilla Firefox.